BESQAB - Solna Charlottenburgsparken hus 4
Nyproduktion av 35 lägenheter i Solna. 2016 - 2017. i samarbete med Castella
   
       - Bygg Klokt har gipsentreprenaden i hus 4 under Castella.
BESQAB Kontaktperson: John Maguire 08 - 630 16 00 

Adress

Bogårdsvägen 25

128 62 Sköndal

Telefon

08 -120 801 55

Epost

Org.nr

55 69 31 - 86 28