SÖS - Södersjukhuset Stockholm
Ny akutmottagning 2018 - 2019. I sammarbete med Tumba Byggtjänst

Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny
vårdbyggnad och en ny byggnad för logistik och drift görs Södersjukhuset redo för framtiden.
Därutöver byggs en ny ambulanshall och en ny akutentré.

 
Bygg Klokt utförde innerväggar i den nya akutmottagningen vilket var ett krävande och komplext byggprojekt. Även ambulanshallen samt ytterväggar ingick i vår entreprenad.

Tumba Byggtjänst kontaktperson: Noor Mohsin 072 - 280809

Adress

Bogårdsvägen 25

128 62 Sköndal

Telefon

08 -120 801 55

Epost

Org.nr

55 69 31 - 86 28