PROJEKT KVV8 - JM ENTREPRENAD
Projekt KVV8 omfattar nybyggnation av ett biobränsle-eldat kraftvärmeverk i Hjorthagen, intill Värtaverket.

Bygg Klokt kom in i projektet januari 2014 till augusti 2015, och vi har haft upp till 33 yrkesarbetare i projektet samtidigt.
 
Det vi har utförd är:
     - Arbetsledning inom håltagning och stomkomplettering.
     - Träarbete.
     - Gipsväggar.
     - Diverse grovarbete.
     - Logistik.

 
Kontaktpersoner:
Johan Halvarsson 08 - 782 19 36 (Platschef)
Håkan Johansson 070 - 622 08 15 (Produktionschef)

Adress

Bogårdsvägen 25

128 62 Sköndal

Telefon

08 -120 801 55

Epost

Org.nr

55 69 31 - 86 28