NYA MÄRSTA CENTRUM
Bygg Partner AB. Projekt Nya Märsta Centrum (2016)
 
Märsta Centrum får ett nytt kundstråk med tydlig funktion och hög densitet när gamla byggnader ersätts med nya och kvarvarande byggnader får förstärkt kommersiell utformning.

     - Bygg Klokt utförde gipsentreprenaden som UE för Castella Entreprenad AB,
        april till september 2016.
 
Entreprenaden innefattar montage av innerväggar, gipsundertak och inklädnad av rulltrappor i handelshuset och butikshuset.
 
Kontakt: Castella Entreprenad AB

Adress

Bogårdsvägen 25

128 62 Sköndal

Telefon

08 -120 801 55

Epost

Org.nr

55 69 31 - 86 28