Vi har kollektivavtal genom Byggnads

 

FÖRSÄKRING

För ytterligare trygghet, både för oss själva och våra kunder, är vi självklart försäkrade! Vi har Entreprenad-, Montage-, Allrisk- och Ansvarsförsäkring tecknade med Trygg Hansa.

 

BEHÖRIGHETER

Bygg klokt AB har behörighet inom asbest-, heta arbeten, säkra lyft. 

 

KOMPETENS OCH MASKINER

Vår personal besitter det kvalificerade kunnandet som är av avgörande betydelse för projektets rätta kvalitet. 

 

Arbeten utförda av Bygg Klokt AB i projekt som fordrar särskilda kompetenser eller behörighetskrav, utförs av personal som är kvalificerade för detta.

 

Bygg Klokt AB innehar kännedom och tillgång till erforderlig information om ingående komponenter.

 

Lämpliga maskiner, lämplig utrustning och lämpliga hjälpmedel finns tillgängligt, främst i avseende att erhålla en så god arbetsmiljö som möjligt. 

Adress

Bogårdsvägen 25

128 62 Sköndal

Telefon

08 -120 801 55

Epost

Org.nr

55 69 31 - 86 28