Arlanda driftområde
Arlanda Driftområde 2017 - 2018. I samarbete med JM entreprenad.

Totalt omfattar det nya driftområdet 13 nya byggnader, bland annat fältgarage, bussgarage och
fordonstvätt. Här ges också plats för nya verkstäder, kontor och personalytor.

 
Vi bygger i direkt anslutning till landningsbanor med omfattande flygtrafik och området är
skyddsklassat. Miljökraven är tuffa och projektet ska uppfylla både Breeam och Ceequal.
Bygg Klokt utförde allt fasadarbete. Fasadinklädnad i trä, C:a 15 000kvm. Vi utförde även stomkomplettering i några byggnader, samt murning.

JM Entreprenad, Kontaktperson: Per Nilsson 08-7828594

Adress

Bogårdsvägen 25

128 62 Sköndal

Telefon

08 -120 801 55

Epost

Org.nr

55 69 31 - 86 28